ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ12-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13515

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                  ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.       κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

2.       κ. Δήμαρχο

3.       κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.       κ. Πρόεδρο Τ.Κ Γαλατά            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

           

Σας προσκαλούμε, τηνΔευτέρα 16-7-2018,και ώρα18:30να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματαημερήσιας διάταξης:1.      Αποδοχή παραίτησης  τακτικών μελών  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(εισηγητής κ. Φράγκος)

2.      Αποδοχή της έγκρισης διακήρυξης του Υποέργου  «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου –Παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος» Α/Α 1 της Πράξης 5001740. (εισηγητής κ. Kαρακώστας)

3.      Αντικατάσταση αντιπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας στο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ» -Τροποποίηση της 326/2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)

4.      Έκφραση ευχαριστηρίωνστην κ. Κωνσταντίνα Κωστοπούλου του Δημητρίου για την δωρεά της στο Δήμο Ναυπακτίας.(εισηγητής κ. Κοτσανάς)

5.      Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του Έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης της «ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» με «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ», του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Kαρακώστας)

6.      Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Kαρακώστας)

7.      Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης  του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Kαρακώστας)

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Σύψας).

9.      Έγκριση πινάκων κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019–2021 στον υποτομέα S1313 ΄ Τοπική Αυτοδιοίκηση ΄ (εισηγητής κ. Σύψας).

10.  Έγκριση διενέργειας της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων – προμήθειας ελαστικών –έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης. (εισηγητής κ. Σύψας).

11.  Λήψη απόφασης για δημοπράτηση αγροτικής έκτασης στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ ΣΑΛΤΣΙΝΑ” της Τ.Κ. Γαλατά - Δ.Ε. Χάλκειας (εισηγητής κ. Σύψας)

12.  Κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου θύματος πολέμου Λάμπου Πολυξένης, χας Ιωάννη, στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου- Δ.Ε Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σύψας)

13.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)  της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ΥΕ Εργάτη στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου του Δήμου μας). (εισηγητής κ. Φράγκος)

14.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και Περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας για το έργο :Υποστήριξη του υποέργου 3  «Διοικητικές δαπάνες» και του υποέργου 4 «Συνοδευτικά μέτρα (5%)της Πράξης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας».(εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

15.  Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων από το ΚΑΠΗ-έγκριση δαπανών.(εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

16.  Έγκριση διοργάνωσης ταξιδιού του ΚΑΠΗ στο Benelux-Κάτω Χώρες- έγκριση δαπάνης (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

17.  Έγκριση δαπάνης συμπληρωματικών εκδηλώσεων για το πρόγραμμα  «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2018»  στον Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

18.  Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Φιλαρμονικής Λεχαινών «ΟΡΦΕΥΣ». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

19.  Ηλεκτροδότηση του δικτύου φωτισμού στην οδό Νόβα στην Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Kοτσανάς)

20.  Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Καστανιάς. (εισηγητής κ. Kοτσανάς)

21.  Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Μαμουλάδας. (εισηγητής κ. Kοτσανάς)

22.  Έγκριση συνδιοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων Δήμου με το Αθλητικό Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  «τουρνουά beachvolley» τις ημερομηνίες 23-26 Ιουλίου – 27-29 Ιουλίου - 18-19 Αυγούστου & 25-26 Αυγούστου 2018 (εισηγητής κ. Σύψας)

23.  Έγκριση διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΥΛΛΗΝΕΙΑ 2018» (εισηγητής κ. Σύψας)

24.  Έγκριση αιτήματος ΜΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ» συνδιοργάνωσης Ποδηλατικών αγώνων  Ορεινής Ναυπακτίας  στις 25 & 26 Αυγούστου  2018 στην Άνω Χώρα (8η χρονιά) - Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)

25.  Έγκριση αιτήματος ΜΚΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ» συνδιοργάνωσης με το Δήμο Ναυπακτίας για την   υλοποίηση δύο (2) Πανελληνίων Πρωταθλημάτων marathonmtd  στις 25 & 26 Αυγούστου 2018 στην Άνω Χώρα Ορεινής Ναυπακτίας -  Έγκριση δαπάνης - ψήφιση πίστωσης. (εισηγητής κ. Σύψας)

26.  Έγκριση  συνδιοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων μεταξύ Π.Α.Σ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & Δήμου Ναυπακτίας «τουρνουά basket 3 on 3» τις ημερομηνίες 27-28-29 Ιουλίου στην Ψανή. (εισηγητής κ. Σύψας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς ΘωμάςΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1.      Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

2.      Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

3.      Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

4.      Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

5.      Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1.      Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.

2.      Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.

3.      Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.

4.      Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

5.      Ο.ΣΥ.Ν.

6.      Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ12-7-2018

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:13514

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                  ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121

1.       κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

2.       κ. Δήμαρχο

3.       κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

           

Σας προσκαλούμε, τηνΔευτέρα 16-7-2018,και ώρα18:15να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Ειδικήσυνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:·         Επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

1.      Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

2.      Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

3.      Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

4.      Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

5.      Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1.      Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.

2.      Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.

3.      Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.

4.      Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

5.      Ο.ΣΥ.Ν.

6.      Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Share on Google Plus

About Neo-Astronafpaktos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου