ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έφθασε ο “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι” με τα.... 2 δις! Το ΦΕΚ


Δημοσιεύθηκε χθες 24/4 σε ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. που αποτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα υλοποίησης του “Φιλόδημου Ι”, όπως τον είχε αποκαλέσει ο Υπουργός Εσωτερικών για να τον διακρίνει από τον “Φιλόδημο ΙΙ” (του οποίου η Υ.Α. είχε δημοσιευθεί στις 22/2 και “τρέχουν” ήδη 3 προσκλήσεις του).

Η Κ.Υ.Α. Σκουρλέτη – Χαρίτση – Χουλιαράκη φέρει τον τίτλο “Ειδικό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και ΣυνδέσμωνOTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος.”.  Ονομάζει το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” (δηλαδή χωρίς το “Ι”)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:  2018 – 2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Μέχρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων (2.000.000.000,00)ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
-          οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού
-          οι Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού
-          οι Δ.Ε.Υ.Α.
-          οιΣύνδεσμοι OTA

ΔΡΑΣΕΙΣ που κατά προτεραιότητα αφορά το Πρόγραμμα:
-          Η βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης,
-          Η βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων,
-          Η αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) της Χώρας με κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό,
-          Οι υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές,
-          Οι δράσεις για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας,
-          Οι δράσεις ανέγερσης ή/και αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Σύναψη επενδυτικού ΔΑΝΕΙΟΥ μεταξύ Δικαιούχου – Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
-          Οι εν λόγω δανειακές συμβάσεις αποπληρώνονται από πόρους του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης των δανείων γίνεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών.
-          Στις δανειακές συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το ΤΠΔ, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του Προγράμματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ:
-          Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων είναιη σκοπιμότητα, ο ολοκληρωμένος και λειτουργικόςχαρακτήρας των προτεινόμενων έργων, η ωριμότηταυλοποίησης, η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού καιτου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.
-          Στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται για την υποβολή προτάσεων θα εξειδικεύεται η ανάλυση των κριτηρίων, η προτεραιοποίηση των αναγκών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-          Το φυσικό αντικείμενο των τεχνικών έργων ή προμηθειών, καθώς και των αναγκαίων προμηθειών πρέπει να αφορά σε έργα με ολοκληρωμένο χαρακτήρα ή παρεμβάσεις που ολοκληρώνουν ημιτελή έργα και να προβλέπεται ο τρόπος λειτουργίας τους μετά το πέρας τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
Η υποβολή των αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων τους, οι οποίες λαμβάνονται με ΑΠΟΛΥΤΗ πλειοψηφία ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ μελών.

ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΕΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 4412/2016:
Οι Φορείς που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια αναθέτουσας αρχής για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και προμηθειών, κατά το άρθρο44 του ν. 4412/2016, στο αίτημα για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα, οφείλουν να προβλέπουν την ανάληψη των καθηκόντων της αναθέτουσας αρχής από τεχνική υπηρεσία άλλου φορέα. Το αίτημα θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τακαθήκοντα. Στην απόφαση ένταξης για τα αιτήματα αυτά θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

ΔΕΙΤΕ το πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α. ΕΔΩ 

Share on Google Plus

About Neo-Astronafpaktos

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου